Min superkraft är att förstärka din superkraft

Behandling

Tillsammans utforskar vi dina kroppsminnen som avslöjar dina själsliga sår. 

Är du redo att uppleva dig själv utan dina begränsande tankemönster om vem du är?

Under hela din uppväxt har du präglats av din omgivning vad de tycker om dig, hur man ska vara i skolan i familjen och i samhället.

Vi är starkast präglade av det som hände och det vi kände och upplevde från när vi ligger i mammas mage och fram till tre års ålder, det var då din trygghet grundades eller inte grundades, det var under den här perioden i livet som grundmönstren för dina relationer skapades.

Dina föräldrar smittade dig med sina energimönster under hela din uppväxt så att du magnetiserar liknande förutsättningar som du hade då. Du drar till dig människor, händelser. konflikter som liknar dem du hade i din barndom tills du ser dem och gör färdigt dem.

Tillsammans kan vi utforska och lösa upp gamla trauman och pålagringar i kroppen och leta fram dig under all bråte.

 

Jag har en bred erfarenhet av olika behandlingsformer och kan anpassa behandlingen efter dina behov

Under de olika flikarna kan du läsa mer om specifika behandlingsformer så utgår vi ifrån den du tycker verkar mest intressant