Evolution är det som det som driver oss framåt och får oss att utvecklas.

För mig är AuraTransformation™ en del av evolutionen.

Det sägs att när man gör en AuraTransformation™

så motsvarar det fyra generationers evolution.

Visst låter det fantastiskt!

AuraTransformation™ är en permanent medvetandeexpansion

När man får en aura transformation så uppdaterar man sitt operativsystem och virusprogram till senaste nu tillgängliga version.

Detta innebär att man får ett starkt skydd mot andra personers oönskade energier vilket gör att man kan ladda ny energi och behålla den i sin kropp.

Kristaliseringsprocessen

När den nya auran är på plats så påbörjas något som kallas för kristalliseringsprocessen.

Under kristalliseringsprocessen smälter ande, kropp och balanskropp samman till en enhet av kristallenergi med centrum i hjärtat.

Denna prosess är olika för alla.

Är kroppen vältränad, stark och frisk så går det lättare att kristallisera i kroppen

har man mediterat mycket och transformerat traumatiska minnen och händelser så går det lättare att kristallisera i auran.

Det är viktigt att få med hela sig själv för att kristallisera fullt ut.