Hem

Min superkraft är att förstärka din superkraft


Hur upplever du din kropp just nu?


Vet du om att din kropp håller minnena av dina sår?


Både själsling och fysiska sår från detta livet och från tidigare liv.


Vad tror du att din kropp skulle berätta för dig om du frågade den?


Vad tror du skulle hända om du förlät din kropp?


Vad tro du skulle hända om du förlät dina föräldrar?


Vem tror du att du skulle vara utan den uppfostran som du har fått?


Vem tror du att du skulle vara om du kännde dig trygg?